Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor

 

Contact

Addresa : Str Dimitrie Cantemir NR 24-26, 410519
Oradea, Bihor, Romania
Tel: 0259.416.722 ; 0359.418.302
Mob: 0745.509.272
Fax: 0259.417.976
Email: dadr.bh@madr.ro 
Site:https://www.directiaagricolabihor.ro

       https://www.madr.ro/

 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria

Interreg V-A România-Ungaria

 

Axa prioritară: AP3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperant

privind ocuparea forței de muncă)

 

Prioritate de investiții: Prioritatea de investiții: SO8/b Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în cadrul zonei eligibile;

 

Codul eMS: ROHU-426

 

Titlul proiectului: Sprijinirea economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a produselor agricole

produse Agricole