Comunicat de presa 30.01.2017

COMUNICAT DE PRESA

 

   Sfarsitul anului 2016 s-a marcat in administratia agricola prin finalizarea unui proces de reorganizare la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, proces care a demarat odata cu aprobarea in Parlamentul Romaniei a Legii nr.157/2016 privind unele masuri pentru reorganizarea unor structuri aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a Hotararii de Guvern nr. 860/2016 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Directiilor pentru Agricultura Judetene ca institutii nou infiintate, prin preluarea activitatii patrimoniului si personalului fostelor Directii pentru Agricultura, a compartimentelor functionale din subordinea Directiei, Monitorizare, Inspectii, Verificare si Control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a Camerelor Agricole Judetene din subordinea Consiliilor Judetene. Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor este condusa de un director executiv numit prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in persoana d-lui Hodisan Nicolae Florian. Noua Institutie este responsabila cu implementarea politicilor si strategiilor MADR in domeniile de activitate ale acestuia, asistenta tehnica, informare, indrumare si consiliere pentru obtinerea fondurilor europene si nationale in randul fermierilor, efectuarea activitatilor de monitorizare, verificare, inspectii si control in domeniul de activitate dar si alte atributii prevazute de legislatia nationala si Regulamentele C.E in vigoare. “ Doresc sa fac referire la un domeniu cu prioritate, cel al fondului funciar, care a primit o atentie sporita prin atribuirea unor sarcini concrete privind verificarea modului de amplasare a obiectivelor de investitii situate pe terenurile agicole din extravilanul localitatilor, a existentei aprobarilor necesare de scoatere din circuitul agicol, in conditiile prevazute de lege, precum si modul de utilizare a terenurilor pentru care s-a solicitat scoaterea din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan. Totodata se vor verifica felul in care titularii obiectivelor de investitii au luat masurile de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii , a masurilor de a nu degrada terenurile si culturile agricole din zona limitrofa prin depozitarea de materiale, deseuri si reziduri provenite din activitati de productie si prin scurgeri de orice fel. De la carma noii Institutii doresc sa acord o atentie sporita domeniului de pregatire profesionala a persoanelor care lucreaza in agricultura si domeniile conexe, precum si a celor care doresc sa obtina o specializare in acest domeniu, astfel pe langa cursurile deja functionale de pregatire a lucratorilor in domeniul legumicol, pomicol, zootehnic, sa autorizam noi cursuri cum ar fi: lucratori in agroturism, in mecanizarea agriculturii dar si in unele domenii ale procesarii produselor agricole cum ar fi meseriiile de: brutar, vinificator-pivnicer, macelar-carmanger, patiser-cofetar, piscicultor si altele.” Toti cei pregatiti in cadrul acestor cursuri vor beneficia de certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Cercetarii fiind utile atat in gasirea unui loc de munca calificat in tara sau in strainatate precum si la accesarea de fonduri europene.

 

Director executiv

dr.ing, HODISAN Nicolae Florian