Agricultura la raport 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

            Ca și orice ramură importantă a economiei naționale, la sfârșit de an este bine venită o analiză a ceea ce ne-am propus să realizăm.

Agricultura, ca principal motor de dezvoltare economică prezintă o importantă deosebită, orice reușită fiind simțită în bunăstarea întregii populații.

Anul 2017, a însemnat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, atât din punct de vedere al măsurilor administrative cât și al rezultatelor din domeniu, un an încărcat de realizări, astfel: au fost elaborate și aprobate un număr de 466 acte normative din care 5 legi, 7 ordonanțe și ordonanțe de urgență; 63 hotărâri de guvern; 391 ordine de ministru și 9 memoranduri.

Măsurile luate în cadrul acestor acte normative au dus la acordarea in timp util al subvențiilor pentru agricultură, APIA autorizând la plată suma de 2.766 miliarde Euro pentru campania 2016 și au fost plătiți în avans începând cu 16 octombrie 2017, 885.864  fermieri care reprezintă 70% din subvenția pe suprafață aferentă anului 2017, iar din data de 16 noiembrie 2017 a început acordarea plăților pentru crescătorii de animale, reprezentând avans în valoare de 99 milioane Euro.

Totodată a crescut  gradul de absorbție al fondurilor europene fiind utilizata suma de 3,33 miliarde Euro din fonduri europene destinate agriculturii.

S-au investit 1,15 miliarde Euro pentru reabilitarea unui număr de 86 amenajări de irigații care vor deservi în final o suprafață de 2 milioane hectare, lungimea canalelor care vor duce apa gratis la parcelele fermierilor fiind in prezent de 1700 km.

O importanță deosebită s-a acordat sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, fiind înființate 34 puncte de lansare și alte 26 astfel de puncte de lansare care urmează a fi puse în funcțiune până la data de 15 aprilie 2018.

Dacă spunem agricultură, cu siguranță spunem cantitate și calitate alimentară. Pentru prima dată în istoria agriculturii românești putem enumera nouă  culturi agricole cu recorduri istorice obținute în anul 2017, fiind contabilizate peste 26,87 milioane tone cereale, deci aproape 1,4 tone pe locuitor.

S-au realizat la grâu plus secara plus triticale 10,16 milioane tone cu o producție medie de 4836 kg/ha, la rapița 1,68 milioane tone cu o producție medie de 2844 kg/ha, la mazăre 298,6  mii tone cu o producție medie de 2766 kg/ha, la orz plus orzoaică 2,04  milioane tone cu o producție medie de 4942 kg/ha, la floarea soarelui 3,16 milioane tone cu o producție medie de 2725 kg/ha, la soia 405,3 mii tone cu o producție medie de 2381 kg/ha și la porumb 14,56 milioane tone cu o producție medie de 5854 kg/ha.

În datele mai sus prezentate se regăsește și profesionalismul fermierilor din județul Bihor, care în anul 2017 au contribuit evident la aceste producții medii istorice, obținând la grâu o producție medie de 5100 kg/ha, 5500 kg/ha la triticale, 5100 kg/ha la orzoaică, 3500 kg/ha la rapiță și 6400 kg/ha la porumb, fiind ușor de observat depășirea producțiilor medii pe țară.

Dintre programele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale promovate prin Hotarâri de Guvern, programul tomate s-a dovedit a fi foarte apreciat de legumicultorii din județul Bihor, astfel un număr de 166 producători agricoli au beneficiat în urma producerii și valorificării tomatelor de catre 3000 Euro, valoarea  totală intrată în economia județului fiind de 498 mii Euro.

Programele de sprijin a crescătorilor de ovine precum și programul de promovare și susținere a raselor de porci Bazna si Mangalița, alaturi de alte măsuri, sunt asteptate cu interes de producătorii bihoreni pentru anul 2018.

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN