Informare

                             MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

                                           AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

                                                        OFICIUL FITOSANITAR BIHOR                      

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26                                                                                                               Tel: 0787 605 099                                          

Municipiul Oradea, Județul Bihor                                                                                                               Tel/Fax: 0259 268 743         

Cod poștal 410519                                                                                                                                     e-mail:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nr. 58/O/25.01.2018

CĂTRE: TOATE PRIMĂRIILE JUDEȚULUI   BIHOR

SPRE ȘTIINȚĂ: TUTUROR FERMIERILOR și APICULTORILOR

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maximum 103 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea semințelor pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis și Agriotes ssp.), la culturile de porumb şi floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2018.

În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, s-a eliberat o autorizație temporara de 103 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 15.04.2018.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecție a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:

 1. 1.Sămânța de porumb şi de floarea-soarelui tratată cu unul din produsele menționate se va utiliza numai în zonele şi pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis (Rățișoara porumbului) şi Agriotes ssp. (Viermii sârmă).
 2. 2.Companiile vor comercializa produsele numai la operatorii care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalații profesionale (stații/mașini de tratare a semințelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene.
 3. 3.Stațiile/mașinile de tratare a semințelor trebuie să fie neapărat dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii semințelor cu produse de protecția plantelor. Companiile deținătoare a omologării vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/operator economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 12.00, pe adresa de e-mail: ionelia.gheorghita@anfdf.ro, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânță tratată după expirarea perioadei de 103 zile.
  1. 4.Operatorii economici prestatori de servicii autorizați odată cu comercializarea semințelor tratate cu neonicotinoide vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care se vor inscripționa sintagma semințe de porumb/floarea soarelui tratate cu NUPRID AL 600 FS/ CRUISER 350 FS/ SEEDOPRID 600 FS/PONCHO 600 FS.”
 4. 5.Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49 (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
 5. 6.Însămânțarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând bunele practici agricole;
 6. 7.În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți operatorii economici care dețin stații/mașini de tratare a seminței, de către cei care depozitează şi manipulează sămânță tratată şi de către fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor.
 7. 8.Producătorii agricoli (fermierii) care utilizează la semănat sămânță tratată, vor ține o evidență strictă a suprafețelor însămânțate, în registrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi.
 8. 9.Fermierii au obligația să marcheze solele, unde s-au înființat culturile de porumb/floarea-soarelui cu semințe tratate, folosind plăcuțe de avertizare, cu sintagma:
 9. 10.Fermierii au obligația de a anunța în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS.
 10. 11.Inspectorii fitosanitari vor monitoriza întreaga acțiune şi vor efectua controale atât în locurile de tratare a semințelor cât şi în câmp, la semănat.
 11. 12.Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânță tratată după data de 15.04.2017.
 12. 13. Este interzisă comercializarea produselor de protecție a plantelor și a semințelor tratate cu neonicotinoide în fitofarmacii.

Semințe de porumb/floarea-soarelui tratate cu (denumire produs de protecție a plantelor)

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate, va avea drept consecință retragerea autorizațiilor conform art. 44, alin. (3) din Regulamentul CE nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

Cu stimă,

Şef serviciu

ing. Nicolae RUGEA

Attachments:
Download this file (Atentie fermieri si apicultori la neoniconoide.PDF)ATENTIE![ ]1034 kB