COMUNICAT DE PRESĂ

16.03.2017

Cursuri de calificare profesională in agricultură

 

După reorganizarea structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, odată cu atribuirea noilor sarcini şi după stabilirea unui program al activităţilor pentru anul 2017 şi-a propus ca una dintre priorităţi să se adreseze pregatirii profesionale a persoanelor ocupate in agricultură. Faptul că mulţi muncitori din domeniile agricole sunt angajaţi pentru munci necalificate deşi aceştia prestează munci care necesită o pregătire profesională de specialitate şi asta datorită faptului că nu pot face dovada pregatirii profesionale prin atestate profesionale sau certificate de calificare, Direcţia pentru Agricultura Judeteană Bihor vine in sprijinul acestora dar şi-n sprijinul angajatorilor cu o gamă de cursuri de pregatire profesională: lucrători în cultura plantelor, lucrători în cresterea animalelor, lucrători în pomicultura, cursuri care au fost reacreditate de Ministerul Muncii şi Educaţiei şi care se afla in desfăşurare. Ca o noutate absolută, lansăm oferta de cursuri de tractoristi şi lucratori în gospodăria agroturistică. Absolvenţii cursurilor de tractorist pot obţine şi permis de conducere pentru categoria de vehicul. Cursurile se desfăşoara in mai multe locaţii din judet, stabilite în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi în zona respectivă. Pentru cei interesaţi, instituţia noastră le stă la dispoziţie cu informaţii suplimentare prin Compartimentul de Formare Profesională la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, telefon 0259416722, int. 21, Biroul Formare Profesionala.

 

Director executiv,

Dr. ing. Nicolae HODIŞAN