Pomicultor

Documente necesare pentru înscriere:

 

1. Fișa de înscriere

2. Copie C.I.

3. Copie diplomă de studii (minim studii gimnaziale)

4. Copie certificat de naștere

 

Taxa de școlarizare este de 600 lei.

 

Cursul de calificare are o durată de 360 de ore, din care: 120 de ore teorie și 240 de ore practică.

 

Curs autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Comisia de autorizare a județului Bihor, cod COR 6115.1.2