INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE "AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE" PENTRU ANUL 2023 (Hotărâre nr. 1569/2022)

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE "AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE" PENTRU ANUL 2023 (Hotărâre nr. 1569/2022)
  
BENEFICIARII PENTRU CARE PREVEDERILE PREZENTEI SCHEME SE APLICA:
  
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie.

 (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, potrivit art. 2.

 (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de tomate cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:

 a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;
  
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

d) producătorilor agricoli persoane juridice

Documente necesare înscrierii se gasesc în atasamentele de mai jos: