Programul Interreg V-A România-Ungaria

Interreg V-A România-Ungaria

 

Axa prioritară: AP3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperant

privind ocuparea forței de muncă)

 

Prioritate de investiții: Prioritatea de investiții: SO8/b Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în cadrul zonei eligibile;

 

Codul eMS: ROHU-426

 

Titlul proiectului: Sprijinirea economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a produselor agricole

produse Agricole