Oferta servicii

ACTIVITĂŢI EFECTUATE


Studii pedologice;
Studii agochimice;
Cercetãri stiintifice, în câmpurile experimentale proprii si parcele de referintã;    Servicii de consultantã si extensie;
Analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrãsãmintele si         amendamentele.

ANALIZE EFECTUATE

•    Pregătit probe ( uscat,mojarat)
•    pH in apa
•    Suma bazelor
•    Saturatia in baze
•    Aciditate hidrolitica
•    Aciditate totala
•    Capacitatea pentru schimb cationic
•    Aluminiu mobil
•    Saruri solubile totale
•    Carbonati
•    Humus; carbon organic
•    Materie organica
•    Fosfor solubil – AL
•    Potasiu solubil – AL
•    Azot total, pentru sol si ingrasaminte organice
•    Fosfor total in special la ingrasaminte organice
•    Potasiu total in special la ingrasaminte organice
•    Analiza granulometrica
•    Densitatea aparenta si indici dependenti de aceasta (porozitatea, tasarea si compactarea solului
•    Conductivitate hidraulica saturata
•    Rezistenta la penetrare
•    Umiditate la 105° C
•    Indici hidrofizici si curba de suctiune in domeniul pF 0-2,7:
•    Mineralizare
•    Rezidu fix
•    Reziduu petrolier total (cu aparat Soxlet)
•    Azot mineral (HN4 si NO3)