Atributii

TEHNIC –Autorizari fitofarmacii , atestate profesionale

a)  urmareste respectarea legislatiei in domeniu;

b) intocmeste programul unitar pentru combaterea organismelor daunatoare pentru tot patrimoniul agricol al judetului, indiferent de forma de proprietate;

c) indruma si controleaza activitatea de combatere a agentilor de daunare finantata de la bugetul de stat, la nivel teritorial, conform Ord.67/2008;

d) participa in Comisia de receptie a lucrarilor de combatere a organismelor daunatoare efectuate din fonduri bugetare;

e) participa la organizarea loturilor de verificare a produselor de protectia plantelor, in vederea fundamentarii deciziilor de omologare pentru utilizare in productie;

f) colaboreaza permanent cu institutele si statiunile de cercetare si participa la eleborarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor de combatere a agentilor de daunare, in vederea adaptarii acestora la conditiile specifice zonei;

g) intocmeste darile de seama semestriale privind actiunile de protectia plantelor si stocurile de produse de protectie a plantelor;

h) intocmeste situatiile operative privind actiunile de protectie a plantelor in judet;

i) executa controlul fitosanitar in culturile agricole, plantatii, depozite de produse vegetale pentru depistarea agentilor de daunare;

j) efectueaza controlul produselor de protectie a plantelor la utilizare si comercializare prin inspectii lunare in cadrul programului anual de control;

k) preleveaza probe din plante si produse vegetale in baza programelor de monitorizare si instructiunilor primite de la Agentia Nationala Fitosanitara, in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide;

l) implementeaza sistemul de asigurarea calitatii in activitatea desfasurata;

m) indruma producatorii agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, respectiv manipularea produselor de protectie a plantelor, prepararea solutiilor, reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, calitatea tratamentelor si normele obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului;

n) organizeaza periodic instruirea teoretica si practica a producatorilor agricoli, cu privire la protectia fitosanitara a culturilor si a produselor agricole depozitate;

o) inregistreaza operatorii economici si producatorii agricoli potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa execute activitati de import, comercializare, prestare de servicii si utilizare a produselor de protectie a plantelor omologate in Romania;

p) executa la cerere expertize tehnice privind activitatea de protectie a plantelor si carantina fitosanitara;

q) preleveaza probe de produse de protectie a plantelor din depozitele producatorilor, distribuitorilor si comerciantilor in vederea implementarii programelor anuale de monitorizare a calitatii acestora;

r) urmareste modul de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea organismelor daunatoare;

s) tine evidenta stocurilor de produse de protectie a plantelor la toti detinatorii, indiferent de forma de proprietate;

t) verifica modul de depozitare a produselor de protectie a plantelor, la toti detinatorii, indiferent de forma de proprietate, in vederea certificarii si/sau autorizarii;

u) organizeaza si raspunde de activitatea de protectie a muncii;