Instiintare

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BIHOR

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26 Tel/Fax: 0259 268 743
Municipiul Oradea, Județul Bihor e-mail: Cod poștal 410519

ORADEA
Nr.220/O/10.01.2016

CĂTRE: TOATE PRIMĂRIILE JUDEȚULUI BIHOR
SPRE ȘTIINȚĂ: TUTUROR FERMIERILOR
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE BIHOR

România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maximum 120 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l) (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru tratarea semințelor pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecusdilaticollis și Agriotesssp.), la culturile de porumb și floarea–soarelui însămânțate în primăvara anului 2016.
În baza notificării, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, s-a eliberat o autorizație temporara de 117 zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 31.05.2016.
Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.
În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:
1. Sămânța de porumb și de floarea-soarelui tratată cu unul din produsele menționate se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de solTanymecusdilaticollis(Rățișoara porumbului) și Agriotesssp. (Viermii sârmă).
2. Companiile vor comercializa produsele numai la operatorii care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalații profesionale (stații/mașini de tratare a semințelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene.
3. Stațiile/mașinile de tratare a semințelor trebuie să fie neapărat dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii semințelor cu produse de protecția plantelor.
4. Companiile vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/operator economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 14.00, pe adresa de e-mail: , în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânțătratată după expirarea perioadei de 117 zile.
5. Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. (49)4 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
6. Însămânțarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând bunele practici agricole;
7. În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți operatorii economici care dețin stații/mașini de tratare a seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânță tratată și de către fermierii careseamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor.
8. Producătorii agricoli (fermierii) care utilizează la semănat sămânță tratată, vor ține o evidență strictă a suprafețelor însămânțate, în registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi.
9. Fermierii au obligația să marcheze solele, unde s-au înființat culturile de porumb/floarea-soarelui cu semințe tratate, folosind plăcuțe de avertizare, cu sintagma:
"Semințe de porumb/floarea-soarelui tratate cu (denumire produs de protecție a plantelor)„
10. Fermierii că au obligația de a anunța în timp util, atât primăriile cât și apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din produsele CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS.
11. Inspectorii fitosanitari vor monitoriza întreaga acțiune și vor efectua controale atât în locurile de tratare a semințelor cât și în câmp, la semănat.
12. Este interzisă crearea de stocuri de produs, respectiv sămânță tratată după data de 31.05.2016.


Cu stimă,

 

Șef serviciu
ing. Nicolae RUGEA