Importul plantelor si produselor vegetale

Cadru legislativ

 • HG 563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul MADR nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare;
 • Ordinul MAPDR nr. 336/2009 pentru modificarea Ordinului MADR nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
 • Import - Schimburile comerciale de plante, produse vegetale si/sau alte obiecte conexe intre un stat membru al Comunitatii Europene si o tara terta
 • In cazul importului inspectiile de fac la plantele produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in HG563/2007 Anexa V partea B, dar si la alte plante, produse vegetale care nu sunt mentionate in aceasta anexa prin sondaj in scopul asigurarii unei supravegheri fitosanitare a importurilor in ceeace priveste organismele daunatoare susceptibile a fi introduse.

- Procedura de prelevare a probelor in cazul importului este stabilita in Ordinul MAPDR nr. 336/2009

Importul si tranzitul de plante produse vegetale sau al articolelor reglementate este permis numai prin punctele de trecere a frontierei in Comunitatea Europeana unde este organizat control fitosanitar vamal. Acestea sunt stabilite prin ORDIN nr. 340/1292/304/94/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi sunt urmatoarele:

 • Constanta Nord  Constanta Sud - I.C.F.V. Constanta
 • Sculeni - I.C.F.V. Iasi
 • Cristesti – I.C.F.V. Iasi
 • Giurgiulesti  Galati Port- I.C.F.V. Galati
 • Halmeu - I.C.F.V. Satu Mare
 • Halmeu - Gara – I.C.F.V. Satu Mare
 • Dornesti Siret – I.C.F.V. Suceava
 • Stamora - I.C.F.V. Timisoara
 • Moravita – I.C.F.V. Timisoara
 • Timisoara - I.C.F.V. Timisoara
 • Portile de Fier I - I.C.F.V. Timisoara
 • Albita – I.C.F.V. Albita
 • Aeroportul International ,,Henri Coanda'' - I.C.F.V. Bucuresti

Operatorii economici care efectuaeaza import de plante, produse vegetale sau  articole reglementate sunt obligati sa respecte prevederile art 3 din Ordin MAPDR nr 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare.